• Şuna inanmak lazımdır ki, Dünya yüzünde gördüğümüz her şey Kadının eseridir.
  Mustafa Kemal Atatük

 • Kadınların
  Seçme ve Seçilme Hakkı

  5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanununda yapılan yasa değişikliği ile tanınmıştır.

  Devamı

İlkleri başarmaya cesaret eden tüm Kadınlara saygıyla…

Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği

K a s a i d ?

KASAİD, Prof. Dr. Afet İnan ve Arkadaşları tarafından 1953 yılında kurulmuştur ve kurulduğu tarihten itibaren faaliyet gösteren bir dernektir. 1968 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamuya Yararlı Dernek” statüsüne erişmiştir. Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır.

Dernek kurulduğu günden bu yana, kadın haklarının korunması, geliştirilmesi ve eşitlik konularında gönüllü çalışmalar yürüten, kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir dernektir.

KASAİD’in amacı; Kadınların sosyal ve kültürel alanda gelişmeleri, kadınların çağdaş ve toplumun eşit birer bireyi olmaları yönünde çalışmalar yapmaktır.

Ayrıca kadınların karar mekanizmalarında yer almalarını teşvik etmek ve geliştirmek üzerine de çalışmalar sürdürmektir.

Dernek stratejileri;

 • Konferanslar, Seminerler, Kurslar ve Yarışmalar düzenlemek,
 • Aynı amaca yönelmiş diğer kadın dernekleri ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
 • Kadınların eşitliği, yasal hakları ve haklarının geliştirilmesi konularında kamuoyu oluşturmak ve bu amaçla projeler geliştirmektir.

Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimizden ve Etkinliklerimizden haberdar olun…

Haberler