• 21. Türkiye Kent Konseyleri Platformu (25-26 Şubat 2017)

    Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği

21. Türkiye Kent Konseyleri Platformu 25-26 Şubat 2017

Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği

Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği

Proje Ofisi :  Hafta sok. 12/4, 06700, GOP / ANKARA
Tel : + 90 312 446 76 48
Faks : + 90 312 446 76 48
E-mail : info@kasaid.org
Web : www.kasaid.org

Ayvalık Kent Konseyi’nin de üye olduğu Türkiye Kent Konseyleri Platformu 21. Genel Kurulu, Milas Kent Konseyinin ev sahipliğinde 25-26 Şubat 2017’de gerçekleşmiştir.

2 gün süren toplantıda ilk gün Prof.dr.Emre Bağçe, 2.gün Prof.dr.Ruşen Keleş konuşma yapmıştır. Ayvalık KASAİD adına Ayvalık ve Ayvalık Kent Konseyi başkanı Filiz Karayelli toplantıya katılarak yeni Anayasa ve Doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilmesi konularında konuşma yaparak kent konseylerinin konu ile ilgili birlikte hareket ederek ortak bildiri yayınlaması yönünde görüş bildirmiştir.

21. Türkiye Kent Konseyleri Platformu, Genel Kurulu sonucunda çıkan ve ulusal ve yerel basına verilen bildiri şöyledir;

1. Anayasa metinleri toplumsal uzlaşım metinleridir. Bu anlamda toplumun tüm kesimleri ve kurumları tarafından etraflıca tartışılması ve demokratik katılımla oluşturulması gerekmektedir.

16 Nisan 2017 tarihinde halk oyuna sunulan anayasa değişikliği metni, söz konusu demokratik süreçler işletilmeksizin, OHAL koşulları altında hazırlanmıştır. Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nu oluşturan Kent Konseyleri olarak anayasa değişikliği metninin getirdikleri ve götürdükleri üzerine halkımızı bilgilendirmek konusunda kendimizi sorumlu hissediyor ve bu sorumluluğu yerine getirme konusunda Kent Konseylerini göreve çağırıyoruz.

Hukuk dışı, anti demokratik uygulamaların ülkemizi yeni olumsuzluklara sürükleyeceğini vurguluyor; demokratik kurumlara, üniversitelere, basına ve seçilmiş temsilcilere yönelik uygulamalardan duyduğumuz kaygının altını çiziyoruz.

Kent Konseyleri, yerel demokrasinin güçlenmesini, uzlaşı kültürünü, ortak aklı ve demokratik katılımı esas alan yerel yönetim mekanizmalarıdır. Kent Konseyleri gelişmiş demokrasi koşullarında, çoğulcu ortamlarda oluşur ve yaşarlar. Bu anlamda tekciliği ve katı merkeziyetciliği reddederler.

2. Ülkemizde uygulanan çevre politikaları tarihi, kültürel ve doğal olmak üzere, koruma altındaki tüm alanlarımızı ve yaşam hakkımızı tehdit etmektedir. Çevre konusunda tarihi, kültürel ve doğal varlıklarımızın gelecek nesillere bırakılması için kent konseyleri olarak verilen mücadeleleri her şartta destekliyor ve yanında yer alıyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projelendirilen doğal sit alanları derecelendirme değişikliğine ilişkin, Türkiye’nin 20 bölgesindeki hazırlıkların derhal geri çekilmesini; yapılacak hazırlık çalışmalarının bilimsel normlara, planlama ilkelerine uygun, bütüncül ve katılımcı bir yaklaşımla yapılmasını istiyoruz. Bunun sonucu olarak yerel yönetimler başta olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşları, ülke menfaatini ve geleceğini göz önünde bulundurarak karar vermeye davet ediyoruz.

Türkiye Kent Konseyleri Platformu