BAŞKAN

Ayça Akpek

KURUL ÜYELİKLERİ

Yönetim Kurulu Asil Üyelikleri

1- Evrim VURAL

2- Fikriye TİRYAKİ

3- Nebahat TÜYSÜZOĞLU

4- Ezgi KOÇ

5- Menşure IŞIK KÖSELERLİ

Yönetim Kurulu Yedek Üyelikleri

1- Gülser ERKOÇ

2- Zübeyde OZANÖZÜ

3- Tuba Evren SÖKMENSÜER

4- Derya ERDURAN KESKİN

5- Tülay Ünal ÖÇTEN

Denetim Kurulıu Asil Üyelikleri

1- Mualla Bilge AKIN

2- Gökçe Acar SELÇUK

3- İsmet Özen

Denetleme Kurulu Yedek Üyelikleri

1- Neriman AYDIN

2- Hülya DEMİRCİ

3- Saadet GÜNAY

Federasyon Üyelikleri

1- Feray Karagöz

2- Menşure Işık

3- Gülser Erkoç

4- Nebahat TÜYSÜZOĞLU